Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2009

Το γονίδιο του στρες και το αλκοόλΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. Γονίδιο που ρυθμίζει τις αντιδράσεις του οργανισμού στο στρες φαίνεται ότι επηρεάζει και την κατανάλωση αλκοόλ, τουλάχιστον στους πιθήκους. Οι μακάκοι που φέρουν συγκεκριμένη ποικιλία του γονιδίου αγαπούν περισσότερο το ποτό, ίσως για να αντιμετωπίζουν το άγχος τους. Η έρευνα, που δημοσιεύεται στο Ρroceedings of the Νational Αcademy of Sciences, αφορά το γονίδιο CRF (εκλυτικός παράγοντας κορτικοτροπίνης), το οποίο ήταν γνωστό ότι σχετίζεται με την αντιμετώπιση του στρες. Η υπερλειτουργία του σχετίζεται με αυξημένα επίπεδα άγχους και τάση για κατάθλιψη και αλκοολισμό.